Nekoliko riječi o nama

Teniski klub HIT osnovan je 2021. godine s ciljem promicanja zdravog življenja i tenisa kao sporta. Cilj nam je i razvijanje drugih oblika klupskog društvenog života te jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje. Ukupnom aktivnošću TK HIT potiče razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom i popularizacija tenisa među mađim generacijama.

Misija i vizija kluba

Misija teniskog kluba HIT je, osim promicanja kulture sporta, zdravog života i zdravih etičkih vrijednosti, provođenje raznih natjecateljskih programa, od rekreativnih do profesionalnih, koji će doprinijeti nizu socijalnih, psiholoških i tjelesnih benefita koji potiču cijelokupni ljudski razvoj. 

Naša vizija je postati respektabilan klub koji će u i budućnosti zadržati reputaciju stečenu vrhunskim sportskim rezultatima.